Nu har du ikke længere pligt, men ret til at gå på pension

Den 1. januar 2019 er der trådt nye pensionsregler i kraft for tjenestemænd. Blandt andet er den pligtige afgangsalder for det unifomerede personale ophævet og erstattet af en pensionsret.

Siden overenskomstforhandlingerne i 2011 har vi vidst, at den pligtige afgangsalder ville blive erstattet med en pensionsret. Ændringen er trådt i kraft 1. januar.

Det betyder, at alle, som er ansat før 2019, fortsat kan gå på pension som 63-årig og få deres pension fastsat på grundlag af den pensionsalder, de ville have opnået ved tjeneste indtil deres fyldte 70. år. Men Kriminalforsorgen kan ikke længere afskedige en uniformeret tjenestemand alene på grund af alder. I princippet kan man blive ved, til man fylder 100 år, hvis helbredet tillader det.

Årsagen til de nye regler er, at levealderen stiger, og politikerne vil have alle til at arbejde længere. Derfor stiger pensionsalderen også.

I princippet kan man blive ved, til man fylder 100 år, hvis helbredet tillader det.”

Reglerne om tjenestemandspension er komplekse, og det vil være en god idé at tale med Fængselsforbundet, inden man træffer beslutninger om sin pension.

På Tjenestemandspension.dk kan man desuden se sine egne pensionsforhold.

Født inden 1959
Intet er så indviklet, at det ikke kan blive mere kompliceret. Derfor er der forskel på, om man er født før eller efter 1959, og om man er ansat før eller efter 2007.

For dem, der er født inden 1. januar 1959, gælder de hidtidige regler. Bortset fra at den pligtige afgangsalder er ophævet. De kan fortsætte tjenesten og ikke afskediges alene på grund af alder. Der er ikke noget førtidspensionsfradrag efter det fyldte 63. år.

Ved fratræden inden det fyldte 62. år, må man acceptere et fradrag, der svarer til halvdelen af det tillæg, som tjenestemænd får, indtil de når folkepensionsalderen (UFP-tillægget). Dette fradrag falder væk samtidig med UFP-tillægget, når tjenestemanden bliver folkepensionist 1. 

Se eksempelvis forskellen på udbetaling for en betjent alt efter, om han stopper i 2019 eller 2021:

Kollegaen er født i 1958 og går på pension som 63-årig i 2021: Med 37 pensionsår vil han få en årlig tjenestemandspension på 224.454 kroner (pr. oktober 2018). Han rammes ikke af førtidspensionsfradrag.2

Hvis samme betjent allerede går på pension som 61-årig i 2019, vil han med 36 pensionsår få en årlig tjenestemandspension på 191.530 kroner (niveau 1 oktober 2018). Han rammes nemlig af et førtidspensionsfradrag på 3 procent plus et halvt UFP-tillæg.2

Ansat før 2007 – født 1. januar 1959 og senere
For dem, der er ansat inden 2007, sker der ændringer i førtidspensionsfradragene. Pensionsudbetalingsalderen er for denne gruppe 60 år. De kan, når de fylder 63 år, søge afsked på grund af alder med et førtidspensionsfradrag på 1 procent og få tillagt op til 7 pensionsår.

PENSIONSUDBETALINGSALDEREN

Som tjenestemand er du berettiget til afsked på grund af alder fra udgangen af den måned, du når pensionsudbetalingsalderen.

Pensionsudbetalingsalderen er den alder, hvor du tidligst kan gå på pension. Ved afsked på grund af alder, inden man har nået folkepensionsalderen, nedsættes pensionen med et førtidspensionsfradrag, som afhænger af alder og ansættelsestidspunkt.

Jo tidligere man søger sin pension, jo større er førtidspensionsfradraget. Førtidspensionsfradragene er varige.

Ved fratræden mindre end to år efter pensionsudbetalingsalderen foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af UFP-tillægget. Dette fradrag falder væk samtidig med UFP-tillægget, når tjenestemanden når folkepensionsalderen.

Se dette eksempel:

Fængselsbetjent født i 1963 går på pension som 63-årig i 2026: Han vil med 37 pensionsår få en årlig tjenestemandspension på 222.209 kroner (pr. oktober 2018). Førtidspensionsfradraget er kun 1 procent.

Hvis den samme betjent allerede går på pension som 60-årig i 2023 vil han med 35 pensionsår få en årlig tjenestemandspension på 168.669 kroner (pr. oktober 2018). Førtidspensionsfradrag er i den situation 12 procent plus et halvt UFP-tillæg.

Ansat efter 1. januar 2007, men inden 2019
Dem, der er ansat efter 2007, har de samme reduktionsprocenter, som dem der er ansat inden 2007, men deres pensionsudbetalingsalder stiger i takt med folkepensionsalderen. For personer født 1. januar 1963 eller senere er folkepensionsalderen 68 år, og pensionsudbetalingsalderen dermed 63 år.

Hvis levetiden stiger, stiger folkepensionsalderen, og dermed stiger pensionsudbetalingsalderen. Med den nuværende levetidsprognose vil folkepensionsalderen blive forhøjet til 69 år i 2035.

Forhøjelsen bliver varslet 15 år i forvejen – altså sandsynligvis til næste år.

Ansat efter 1. januar 2019
For dem der ansættes nu, ser vilkårene markant anderledes ud. De kommer til at følge de almindelige fratrædelsesregler for tjenestemænd. Det vil med de aktuelle regler betyde, at de skal betale et noget større fradrag i deres tjenestemandspension, hvis de ønsker at stoppe før folkepensionsalderen.

Til den tid er pensionsalderen med stor sandsynlighed højere for alle. Og fra 1. januar 2018 er pensionsudbetalingsalderen ændret til tre år før folkepensionsalderen.

Ved fratræden mindre end to år efter pensionsudbetalingsalderen foretages der et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af UFP-tillægget. Fradraget falder væk samtidig med UFP-tillægget, når tjenestemanden når folkepensionsalderen.

Af René Larsen, forbundssekretær 

Så stort er fratrækket, alt efter hvornår du vælger at gå på pension:


1 Tillægget for en fængselsbetjent i skalatrin 31 og med 37 pensionsår er 44.765 kroner.
2 Det skal bemærkes, at man inden 2012 først optjente pension fra det fyldte 25. år, at pensionen optjenes i hele år, og at man højest kan optjene 37 pensionsår.

Bonus