Lønnedgang til statens ansatte sættes i bero

Alle ansatte i staten – herunder Kriminalforsorgens ansatte – skulle gå 0,25 procent ned i løn 1. februar, som vi udmeldte i starten af januar.

Nu viser der sig, at der er en fejl i det datagrundlag, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har lagt til grund for beregningerne.

Derfor skal beregningerne laves om. Mens det foregår, sættes den varslede lønnedgang for de 180.000 statsansatte i bero.

I skrivende stund ser det dog ikke ud til, at det er lykkedes at stoppe lønnedsættelsen for alle grupper i Kriminalforsorgen inden den næste løn.

“Det er noget rod,” siger Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen, “men det bliver selvfølgelig rettet, hvis lønreguleringen bliver ændret.”


Negativ lønregulering i staten