Negativ lønregulering i staten

På grund af corona-epidemien falder lønnen for alle statsansatte med 0,25 procent 1. februar 2021.

For en fængselsbetjent vil reguleringen betyde en lønnedgang på cirka 70 kroner om måneden.

Det er reguleringsordningen, som spiller ind. Ordningen sikrer, at lønnen på det offentlige arbejdsmarked følger det private arbejdsmarked. Normalt er ordningen til fordel for de offentligt ansatte, men på grund af corona-krisen har de private lønstigninger været væsentligt lavere, end det man regnede med, da overenskomsten blev indgået i 2018.

Fængselsforbundet havde gerne set en løsning, hvor reguleringen blev udsat til et senere tidspunkt og bragt ind i de kommende overenskomstforhandlinger. Imidlertid har flertallet af de faglige organisationer besluttet, at pengene skal betales nu.