Kongres i Dansk Fængselsforbund

Kongres i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund har i dagene 23. – 25. maj ordinær
kongres på Hotel Nyborg Strand.

På kongressen blev den nye og meget flotte uniform med logo
fremvist for første gang, præsenteret af direktør William
Rentzmann, under overværelse af alle forbundets fremmødte
tillidsfolk, justitsminister Lene Espersen og kongressens øvrige
gæster.

Der var tilfredshed og meget positive tilbagemeldinger fra alle
de fremmødte og der blev kvitteret med klapsalver efter
præsentationen.

Det er desværre ikke endnu muligt for os at offentliggøre
billeder af uniformen, men vi vil hurtigst muligt forsøge at lægge
billeder ud på forbundets hjemmeside.

På kongressen blev forbundsformand Kim Østerbye enstemmigt
genvalgt. Samtidig blev tidligere næstformand Peder Jørgensen valgt
til ny forbundskasserer. Der blev ikke valgt en ny næstformand, da
posten er nedlagt i forbundets nye struktur.

I forbindelse med kongressen tog alle afsked med
forbundskasserer gennem 30 år, Christian Smedegaard, som inden
længe går på velfortjent pension. Kongressen hyldede ved taler og
stående ovationen Christian Smedegaard for hans enestående indsats
for Dansk Fængselsforbunds medlemmer. En indsats som tillige blev
hædret ved at Christian blev udnævnt til æresmedlem af forbundet,
en ære der kun en gang før er tildelt en tillidsrepræsentant, men
som i Christians tilfælde er mere end velfortjent

Kongressen vedtog i forbindelse med mødet følgende udtalelse om
arbejdsmiljø og arbejdsforhold i Kriminalforsorgen.

Se udtalelsen her.

Udtalelsen er samtidig udsendt som pressemeddelelse.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand