Fagbladet nr. 2 2009 på gaden

Fængselsfunktionæren nr. 2 på gaden

Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren” 2 – 2009.

Læs i dette nr. om:

  • Hver tiende udsat for vold
  • Trivselsundersøgelse med både glade og sure
    smileys
  • To år med godt arbejde
  • Lederdag i Kalkbrænderihavnen
  • Netværk for nedslidte kollegaer

og meget andet.

Se
fagbladet her.

Kim Østerbye
Forbundsformand