Færre betjente til flere indsatte på Nyborg Fængsel

Ligesom i resten af Kriminalforsorgen lider Nyborg Fængsel under personalemangel. Samtidig stiger antallet af indsatte i det østfynske fængsel.

Der arbejder færre og færre fængselsbetjente i Kriminalforsorgen. Men hvor det faldende antal betjente andre steder hænger sammen med færreindsatte,  gælder det samme ikke i Nyborg. Her er der kommet færre betjente til flere indsatte.

Antallet af fængselsbetjente og værkmestre i Nyborg er nemlig reduceret fra 202 fuldtidsstillinger i 2011 til 167 i 2016. Et fald på 17 procent. I samme periode er antallet af indsatte steget fra 234 til 269. En stigning på 15 procent.

Overarbejde er hverdag 
Tillidsrepræsentant på Nyborg Fængsel Brian Kristiansen er frustreret over udviklingen. Det er først og fremmest problematisk for de enkelte betjente, der oplever, at overarbejde er reglen fremfor undtagelsen.

“Overarbejde er jo blevet en del af den faste opgave ved at være betjent i Nyborg. Og derfor går folk og har ondt i maven over, om de nu kommer hjem til familien i eftermiddag, eller om man bliver beordret på en ekstra vagt,” siger Brian Kristiansen.

Usikkerheden har fået folk til at gardere sig mod ekstravagter ved at tage flere dobbeltvagter, så de ikke kan beordres på job i forlængelse af en vagt.

“I starten var der folk, der gerne ville tjene pengene ved de ekstra vagter, men nu møder man nervøsitet i hele huset for, hvornår man bliver pålagt en vagt. Det udmønter sig i, at folk hellere skriver sig på en dobbeltvagt med det samme, så de ved, hvad de har at regne med,” siger tillidsrepræsentanten.

Stadig sikkerhedsmæssigt forsvarligt
Institutionschef på Nyborg Fængsel, Henrik Bonde Marker, bekræfter udviklingen, og peger især på Kriminalforsorgens tidligere stop for ansættelser kombineret med naturlig afgang, som baggrunden for faldet i antallet af fængselsbetjente og værkmestre. Han bekræfter også, at det har den konsekvens, at fængselsbetjentene lægger langt flere timer end de 37 timer i snit.

“Vi har ikke lavet reduktioner i vores faste postbesættelser på grund af ansættelsesstoppet, så det personale der er nu, arbejder mere,” siger Henrik Bonde Marker. Han tilkendegiver, at fængslet går målrettet efter det, han kalder en normalisering i personalesituationen, men vil dog ikke give noget bud på, hvornår det sker.

På spørgmålet om udviklingen udgør en sikkerhedsrisiko for personalet, er svaret nej.

“Det er stadig sikkerhedsmæssigt forsvarligt med det personale, vi har nu. Vi har ikke lavet nye afdelinger, men har etableret en del nye pladser på eksisterende afdelinger. Desuden får vi stadig meget hjælp fra andre fængsler til at dække bemandingen,” siger institutionschefen.

Den køber Brian Kristiansen dog ikke.

“Det er da rigtigt, at vi ikke har reduceret i postbesættelserne, og at vi har folk udefra, men det er langt fra optimalt for den generelle sikkerhed, når folk for eksempel ikke ved, hvor de skal løbe hen i huset, når der lyder en alarm,” siger han.

Brian Kristiansen synes, man skulle lokke flere faste folk til med for eksempel en bonus for længerevarende tilknytning til fængslet, for det at folk kommer og hjælper på løsrevne dage ødelægger kontinuiteten.

“Vi er glade for den hjælp, vi får. Men så gerne folk var her i længere perioder. Man skulle måske overveje en form for kompensation ved at tage længere stræk i Nyborg,” siger han.

Helt forkert stategi
Fængselsforbudets formand Kim Østerbye giver ikke meget for Nyborg Fængsels håndtering af personalesituationen.

“Samtidig med flere fanger har Nyborg taget indsatte fra Politigården og oprettet flere pladser på fokusafdelinger, hvilket i sig selv kræver bedre bemanding. Men der er simpelthen ikke ansat betjente til at håndtere de væsentligt mere belastede fanger,” siger Kim Østerbye.

Han mener, at situationen i Nyborg er et symptom på en generel tendens til, at Kriminalforsorgen forsøger at løse personalemangel med overarbejde.

“Det er desværre tydeligt, at der kalkuleres med overarbejde på Nyborg. Det har stået på gennem flere år, og hænger direkte sammen med Område Syddanmarks heftige spareiver. Det er en helt forkert strategi, som slider folk ned,” siger Kim Østerbye.

Af Kristian Westfall