Fængsler og arresthuse igen overfyldte

Fængsler og arresthuse er igen fyldte

Der er igen kommet pres på Kriminalforsorgens kapacitet. I de
første fire måneder af 2009 var belægningsprocenten oppe på 92,8
procent. Det betyder, at belægget atter er over den politiske
målsætning på 92 procent. Det fremgår af seneste udgave af
Fængselsforbundets faktanotat om udviklingen i
Kriminalforsorgen.

Belægget har været lavt i 2007 og 2008 i kølvandet på Politi- og
Domstolsreformen, men det er altså slut nu. Der er især fyldt godt
op i arresthusene. Antallet af varetægtsfængslede er i 2009 på det
højeste niveau siden 2000.

Og alt tyder desværre på, at presset fortsætter. Den anmeldte
strafmasse – det antal måneders straf, domstolene har dømt – er
nemlig meget høj. Strafmassen er i 2009 også på det højeste niveau
siden 2000.

Læs faktanotatet her.

Kim Østerbye
Forbundsformand