Fængselsfunktionæren nr. 2 februar 2013

Seneste nummer af fagbladet

FÆNGSELSBETJENTE STRAFFES HÅRDERE     
Selvom en fængselsbetjent og en politibetjent begår samme fejl, får de ikke nødvendigvis samme disciplinærstraf.

JYDERUP PROTESTERER OVER SUNDHEDSORDNING
Medarbejderne i Statsfængslet i Jyderup har iværksat en underskriftsindsamling, efter psykologhjælpen er blevet beskåret. 

BØRNEANSVARLIGE I ALLE FÆNGSLER 
Alle fængsler og arresthuse skal udpege en børneansvarlig, der skal tage sig børn af fængslede.

Forside2