Bedre beskyttelse af offentligt ansatte


Fængselsbetjente har brug for større tryghed i jobbet. Derfor hilser vi alle initiativer velkommen, som styrker beskyttelsen af offentligt ansatte. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter justitsminister Peter Hummelgaards udmelding i dag om at begrænse misbrug af aktindsigt.

Fængselsforbundet har i flere år gjort opmærksom på, at det er et problem, når indsatte bevidst søger aktindsigt for at få udleveret navne på fængselsbetjente. I nogle tilfælde har indsatte fået udleveret navne på helt op til 80 fængselsbetjente på én gang.

En undersøgelse blandt forbundets medlemmer viser, at der er tale om en generel problemstilling i Kriminalforsorgen. Hver anden fængselsbetjent har oplevet at få sit navn udleveret til en indsat i forbindelse med en aktindsigt. Det skaber utryghed.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen siger: “Der skal gribes ind, når Forvaltningsloven udnyttes til chikane mod vores medlemmer. Det har vi bedt skiftende justitsministre om at gøre. Derfor er det positivt, at der nu sker noget på dette område.”

Regeringens lovforslag vil blandt andet sænke tærsklen for, hvornår myndigheder kan afvise at behandle en anmodning om aktindsigt, når det må antages at tjenes et chikanøst formål.

Yderligere information: Forbundsformand Bo Yde Sørensen 72 55 99 98