Alt er optaget

Overbelægget fortsætter: Alle celler er i brug i fængsler og arresthuse.

2020 starter som 2019 sluttede: Alle pladser er optaget i Kriminalforsorgen. Belægget ligger på 102 procent i gennemsnit i årets to første måneder.

Presset på Kriminalforsorgens institutioner er dermed steget fem år i træk. Det er ellers aftalt politisk, at Kriminalforsorgen maksimalt må anvende 95 procent af pladserne i arresthusene og 96 procent af pladserne fængslerne.


Vestre Fængsel brugeR besøgsrum til celler

Belægget har været helt oppe på 115 procent i Vestre Fængsel. Selv besøgsværelserne inddrages i forsøget på at finde plads til alt for mange indsatte.

Vestre Fængsel har plads til 506 arrestanter, men må lægge mure til en del flere. Overbelægget gør, at der ikke bare er dobbeltbelæg på cellerne. Alle øvrige rum, der kan fungere som celler er også inddraget. Det gælder både værelserne i besøgscentret og fængslets kondirum.

Det presser både ansatte og indsatte i landets største arresthus.

”Arbejdspresset rammer os fængselsbetjente, fordi vi i forvejen er så få. Der er kun de praktiske opgaver tilbage,” siger tillidsrepræsentant David Jensen.

Han fortæller, at der ikke er tid til at tale med de indsatte længere.

”Vi siger godmorgen, serverer morgenmad og lukker på toilettet. Det er det. Vi kan ikke engang stoppe op og tale i 3-4 minutter ved celledøren.”

Vi siger godmorgen, serverer morgenmad og lukker på toilettet. Det er det.

Og de indsatte er mindst lige så frustrerede: ”De har kun fængselsbetjentene at lade deres frustrationer gå ud over. Særligt i ydertimerne med få betjente på arbejde, kan der være udfordringer. Og dem, der sidder i træningslokaler og besøgsrum har ikke tv og dermed ingen adspredelse. Det frustrerer dem, og det forstår jeg godt,” siger David Jensen.

Der er i øjeblikket 30 celler med dobbeltbelæg i Vestre Fængsel, mens der har siddet op til fire indsatte  i besøgscentret.

Afsonerne skal ud i fængslerne
Fængselsforbundets områdetillidsrepræsentant Gert Jensen mener, der er behov for at flytte flere afsonere til fængslerne.

”En af årsagerne til det store overbelæg i Vestre Fængsel er, at der er så mange afsonere. Jeg er godt klar over, at der er fyldt alle steder, men det går hårdt ud over arresterne, der slet ikke har den elastik i kapaciteten, som de tvinges til nu. Cellerne er ofte uden toilet og bad, og det er ikke optimalt, at der bor flere indsatte på en celle. Man bliver simpelthen nødt til at lave en systematisk plan for, hvordan afsonerne kan komme videre i systemet,” siger han.

Af Maria Hamilton

Overbelægget slår ny rekord

Dobbeltbelæg i fængslerne bør være en nødløsning