Dobbeltbelæg i fængslerne bør være en nødløsningDet er uholdbart, at Kriminalforsorgen systematisk placerer flere indsatte på cellerne for at løse sine kapacitetsproblemer. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter nye tal belyser brugen af dobbeltbelæg i fængslerne.

På én dag i september var 134 indsatte placeret på 67 enkeltmandsceller. De mindste celler var på 7 m2, svarende til 3,5 m2 plads til hver indsat. Dermed lever Danmark ikke op til Europarådets Torturkomités minimumsanbefalinger.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen har flere gange kritiseret brugen af dobbeltbelæg i Kriminalforsorgen.

“Dobbeltbelæg bør være en nødløsning. Det må aldrig være en generel måde at håndtere belægget på. Cellerne er simpelthen ikke indrettet til flere personer,” siger han.

Fængsler og arresthuse har i de seneste to år haft et belæg på over 100 procent i gennemsnit.

For at det kan lade sig gøre, kræver det, at alle celler konstant er i brug, og at nogle indsatte placeres to og to på cellerne. Dobbeltbelægget er derfor blevet en fast del af hverdagen i fængsler og arresthuse.

“Da belægget steg for et par år siden, blev der talt om et akut pres, som krævede akutte løsninger. Efter to år med overfyldte fængsler er de midlertidige løsninger desværre ved at være permanente,” siger Bo Yde Sørensen.

Yderligere information: Forbundsformand Bo Yde Sørensen, 72 55 99 98