Volden er næsten tredoblet i de åbne fængsler

Personalet i landets åbne fængsler oplever flere og flere overfald.

Fra 2012 til 2017 er antallet af episoder med fysisk eller psykisk vold øget fra 52 til 140 om året. Der er næsten tale om en tredobling.

Volden stiger i de åbne fængsler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Antal episoder med fysisk eller psykisk vold mod Kriminalforsorgens personale. Kilde: Kriminalforsorgen.