Vigtigt – husk at svare på Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2011

Vigtigt – husk at svare på Kriminalforsorgens
Trivselsundersøgelse 2011

fingeraftryk  

Du kan stadig nå at sætte DIT fingeraftryk på Trivselsmålingen
og det vil vi fra Fængselsforbundet meget opfordre til at du
gør.

Undersøgelsen er vigtig for alle i Kriminalforsorgen – også os som
faglig organisation. 

Resultaterne fra Trivselsmålingen bruger vi, når vi skal sætte
fokus på arbejdsmiljøet og trivslen på institutionerne samt i vores
drøftelser med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

  

Med venlig hilsen

Kim Østerbye
Forbundsformand