Vi opsiger aftalen om T-dage og H-tid

Aftalen om at udsætte T-dage og H-tid var ment som en kollektiv hjælpende hånd, der skulle beskytte ferieplanlægningen for medlemmer af Fængselsforbundet i en tid med kolossalt arbejdspres.

Tanken var, at det ville være uholdbart for medlemmerne, hvis overarbejde og tvungen ferierokering skulle ødelægge de kommende måneder for medlemmerne.

Når medlemmer for eksempel sendes fra område Sjælland til Nyborg Fængsel, fordi personalesitutionen er håbløs i Kriminalforsorgen, og vores medlemmer knækker under presset, mente vi, at vi var nødt til at finde en løsning.

Ekstraordinære situtioner kræver ekstraordinære beslutninger. Som forbundsformand traf jeg beslutningen om aftalen sammen med forretningsudvalget i forvisning om, at det ville være det kollektivt bedste for medlemmerne.

Aftalen er desværre ikke modtaget i denne ånd.

Vi har lyttet til medlemmernes kritik, og aftalen, med hvilken vi forsøgte at minimere beordret overarbejde, flere feriehold, færre på ferie ad gangen, inddragne feriedage og forflyttelser, opsiges derfor per 1. september 2017.

Hvor i processen det er gået galt i forhold til medlemmernes ønsker, er der flere meninger om, men til syvende og sidst skulle aftalen alene være til gavn for medlemmerne af forbundet. Da det ikke virker til at være tilfældet, bliver aftalen opsagt.

Med venlig hilsen
Kim Østerbye
Forbundsformand