Vi har glemt risikoen for radikalisering i danske fængsler

Den hårde indsats overfor radikalisering i fængslerne stoppede efter terrorsagen, men risikoen for radikalisering er stadig aktuel. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet i forbindelse med en konference i Madrid i dag.

På konferencen ”Jihad in European Prisons” mødes repræsentanter for fagforbund fra 11 europæiske lande for at diskutere radikaliserings-problematikken i deres hjemlande.

Konferencen er et vigtigt initiativ, mener forbundsformand Bo Yde Sørensen. Den kan nemlig sætte fornyet fokus på en glemt problematik.

”Det er kun få år siden, at en person dræbte to mennesker i terrorens navn i København kort efter sin løsladelse. Det må vi aldrig glemme,” siger han.

Bo Yde Sørensen mener ikke, man kan komme radikalisering til livs med den måde, der drives fængsler på i Danmark netop nu.

”Vi har stor fokus på den statiske sikkerhed med kontrol og overvågning, mens den dynamiske sikkerhed og resocialiseringen er nedprioriteret,” siger han.

Desværre er den nuværende personalekrise med til at trække i den forkerte retning, mener Bo Yde Sørensen.

”Vores indsats på området er dybt afhængig af den dynamiske sikkerhed. Med den store personalemangel, har fængselsbetjentene ikke længere tid til at oprette det tillidsforhold til de indsatte, der gør, at man har en tæt fornemmelse af, hvad der foregår blandt de indsatte og får besked, når der er mistanke om, at en medindsat er radikaliseret og kan ende som farlig terrorist,” siger Fængselsforbundets formand.

 Yderligere information: Bo Yde Sørensen, 72 55 99 98