Vi er i dialog med Kriminalforsorgen og politikerne efter overfald

Fængselsforbundet er i tæt kontakt med Kriminalforsorgen efter overfaldet på en fængselsbetjent i påsken.

Forbundet manglede fra starten en offentlig udmelding fra direktørens side, men bagved har både direktorat, område og fængsel håndteret sagen efter bogen og både forbundets lokale tillidsmand, områdetillidsrepræsentant og forbundskontoret har været inddraget.

Fængselsforbundet har desuden sendt et klar opfordring til justitsministeren og det øvrige politiske niveau om at skride ind over for denne type overfald.

For det første er det vigtigt, at der sættes mere ind for at imødegå overfaldene. Det er jo desværre ikke første gang, at vi oplever overfald i fritiden. Da Fængselsforbundet spurgte medlemmerne om problemstillingen i 2013, sagde hver tredje medlem, at de har oplevet chikane i fritiden. Det må og skal der gøres noget ved. Kriminalforsorgen har orienteret os om, at de efter overfaldet blandt andet har kontaktet en ekstern virksomhed med speciale i medarbejdersikkerhed. Vi forventer, at virksomheden gennemgår vores sikkerhedsregime og kommer med råd om, hvordan vi mindsker risikoen for overfald.

For det andet skal vi sikre, at der tages hånd om medarbejdere, som bliver overfaldet. Institutionerne skal have en klar politik på området. Hvem gør hvad hvornår? Der skal stå defusing, debriefing og psykologhjælp klar. Desuden skal der være en fast procedure for registrering af overfaldene. Vores undersøgelse i 2013 viste, at der er et betydeligt mørketal på dette område. Det gælder også i forhold til chikane på internettet.

Og for det tredje arbejder Fængselsforbundet for at få strammet lovgivningen på området. For et år siden lykkedes det, at få skærpet arbejdsmiljøloven, så arbejdsgivere har fået øget ansvar for at beskytte sine medarbejdere i fritiden. I lovforslaget nævnes fængselsbetjente som det første eksempel på en risikogruppe. I år ser det ud til, at det lykkes at få skærpet straffene på området. Vi ser frem til, at justitsminister Søren Pind snarest fremlægger indholdet i sin respektpakke. Ministeren har tilkendegivet, at der kommer længere straffe for at overtræde § 119 i straffeloven. Det er den paragraf, som handler om vold og trusler mod tjenestemænd.

Vi følger problemstillingen tæt. Vores medlemmer skal følge sig trygge – både når de er på arbejde, og når de har fri.

Med venlig hilsen

Kim Østerbye
Forbundsformand


UDBREDT PROBLEM

Vold og chikane uden for tjenesten er et udbredt problem for landets fængselsbetjente. Det viste Fængselsforbundets spørgeskemaundersøgelse i 2013. Hvert tredje medlem svarede, at han eller hun er blevet chikaneret i fritiden. Se rapporten her.