Velkommen til ny minister

Fængselsforbundet byder velkommen til den nye justitsminister.

“Tillykke med jobbet Søren Pind. Vi ser frem til et godt samarbejde omkring Kriminalforsorgens udvikling,” siger Fængselsforbundets formand Kim Østerbye.

Han hæfter sig ved, at regeringen lover en strammere kurs i forhold til kriminalitet: “Jeg formoder, at det ikke alene handler om at spærre flere borgere inde, men også om at få flere på ret køl igen. Det er i hvert fald det klogeste på lang sigt.”

Kim Østerbye peger på, at der er en række områder, hvor der er brug for at sætte ind i Kriminalforsorgen, hvis man ønsker færre kriminelle på gaderne.

“Vi er få medarbejdere til både at sikre sikkerheden og stå for resocialisering, uddannelse, afradikalisering og så videre. Konsekvensen er, at volden stiger, og at de hårde kriminelle får lov til at styre alt for meget i fængslerne.”

“Hvis vi skal gøre noget ved den negative udvikling, kræver det, at vi indretter Kriminalforsorgen på en anden måde. Der skal være bedre sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Vi har brug for mindre og mere fleksible afdelinger. Personalet skal uddannes bedre. Og bygningsmassen bør fornyes. Der er nok at tage fat på for Søren Pind,” siger Kim Østerbye.

Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99