Velkommen til ny fællestillidsrepræsentant


Niels Jensen har overtaget posten som fællestillidsrepræsentant for Brian Kristiansen i Afdeling Syddanmark.

Niels Jensen begyndte sin karriere som fængselsbetjent i Søbysøgård Fængsel i 2018, og skal nu repræsentere de syddanske forbundsmedlemmer.

Han vil især kæmpe for at gøre op med manglen på det uniformerede personale. Et problem, han mener kalder på flere forskellige løsninger.

”Det handler dels om arbejdsforhold. Om, at der er tid til at løse opgaverne ordentligt, og at der er mulighed for faglig sparring og koordinering. Selvom trepartsforhandlingerne gik godt, skal vi fortsat stadig arbejde for vores løn.” Derudover mener han, der skal tages hånd om sygefraværet.

Niels Jensen glæder sig til især at samarbejde tæt med tillidsrepræsentanterne ude i institutionerne og at have en ærlig og direkte dialog med ledelsen. Derudover vil han bruge sin stemme politisk.

”Kriminalforsorgen er ledet af politikerne, så vi er også nødt til at se, om vi kan påvirke beslutningstagere og befolkningen, hvis vi for alvor vil rykke ved de store linjer,” siger Niels Jensen.

Velkommen!

BLÅ BOG

Niels Jensen blev ansat i Søbysøgård Fængsel i 2018. Han blev valgt til matrikeltillidsrepræsentant samme sted i august 2020 og institutionstillidsrepræsentant i Institution Midtfyn april 2023.

Uddannet konflikthåndteringsinstruktør og desuden journalist fra Syddansk Universitet.

I december 2023 blev han af en enig områdebestyrelse valgt som ny fællestillidsrepræsentant i afdeling Syddanmark