Velkommen til Nick HækkerupVi ser frem til samarbejdet med den nye minister. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet efter udnævnelsen af Nick Hækkerup (S) til ny chef for Justitsministeriet.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen håber, at regeringsskiftet bliver et paradigmeskifte i forhold til Kriminalforsorgen. Han mener, at det fremadrettede arbejde i fængsler og arresthuse er blevet nedprioriteret til fordel for et ensidigt fokus på straf og kontrol.

“Jeg håber, at Nick Hækkerup igen sætter fokus på færre gengangere i fængslerne. Det kræver, at relationsarbejdet mellem indsatte og ansatte styrkes, at den dynamiske sikkerhed forbedres og at resocialisering igen bliver hovedmålet for fængselsbetjentenes arbejde.”

Formanden hæfter sig ved, at den nye regering ønsker af styrke den offentlige sektor og genopbygge tilliden til de samfundsbærende institutioner.

“Vi har i den grad brug for at genopbygge tilliden til vores straffesystem. I øjeblikket er fængsler og arresthuse overfyldte og stærkt underbemandede. Jeg ser frem til, at vores nye minister går i gang med at genoprette Kriminalforsorgen, så vi igen bliver den samfundsbærende institution, som vi bør være for hele landet.”

Yderligere information: Bo Yde Sørensen, 72 55 99 98