Urafstemning om overenskomsten


Urafstemningen om overenskomstforliget er åben frem til onsdag den 14. april kl. 24. Det er kun forbundets medlemmer i tjeneste, som kan stemme.


STEM HER


HVAD STEMMER VI OM?

Der er indgået forlig mellem skatteministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) for statens 190.000 ansatte. Overenskomsten er tre-årig og gælder fra 1. april 2021.

Lønstigning
De generelle lønstigninger i overenskomstperioden er på 4,42 procent. Den forventede inflation i overenskomstperioden er på 4,40 procent.

Lønstigningen udmøntes på denne måde: 1. april 2021: 0,80 procent. 1. oktober 2021: 0,30 procent. 1. april 2022: 1,19 procent. 1. oktober 2022: 0,30 procent. 1. april 2023: 1,48 procent. 1. oktober 2023: 0,35 procent.

Andre formål
Der er afsat 0,2 procent af lønsummen til en række andre formål. Blandt andet en øget seniorindsats, der skal sikre fastholdelse af seniorer. Der indføres også en seniorbonus.


FORBUNDETS HOLDNING TIL FORLIGET

Kære medlem

Fængselsforbundet anbefaler et nej til overenskomstforliget. Forbundets hovedkrav var reallønsfremgang og bevaring af reguleringsordningen, som sikrer parallelitet med det private arbejdsmarked. Reguleringsordningen er bevaret med forliget, men med generelle lønstigninger på i alt 4,42 procent og forventede prisstigninger på 4,4 procent er reallønnen kun lige akkurat sikret, forudsat at inflationen er lav i hele perioden.

Fængselsforbundets krav om puljer til organisationsaftaler, fritvalgsordning og særlige krav til seniordagene blev sluppet i forhandlingerne.

Forbundets øvrige krav om højere overtidsbetaling, satser vedrørende særlige ydelser og pensionsordning nåede ikke frem til de afsluttende forhandlinger.

Fordi ingen af Fængselsforbundet krav er imødekommet, er vi naturligvis ikke tilfreds med forliget. Vi kan ikke se, at forliget er til gunst for vores medlemmer som helhed.

På grund af de særlige omstændigheder som corona-pandemien medfører, havde Fængselsforbundet anbefalet en forlængelse af OK18 eller alternativt en 1-årig overenskomst, men med OK21-forliget har vi fået en tre-årig corona-overenskomst.

Samlet set er det vores vurdering, at vi hverken er mødt på løn eller bløde vilkår. Man har ikke imødekommet den katastrofekurs Kriminalforsorgen har bevæget sig på gennem snart 10 år. Fængselsforbundet kan derfor ikke støtte forliget, der vil fastholde os i den situation i yderligere tre år.

Jeg vil opfordre dig til, at du giver din mening til kende og deltager i urafstemningen. Din respons og deltagelse er meget vigtig for mig og Fængselsforbundet.

Jeg anbefaler klart, at du stemmer nej til resultatet.

Med venlig hilsen

Bo Yde Sørensen
Formand for Fængselsforbundet


STEM HER


Overenskomst