Udvidet adgang til peberspray

Folketinget har netop besluttet at udvide fængselsbetjentenes adgang til at bære peberspray.


Der var i forvejen adgang til at bære peberspray, hvis der forelå en særlig risikosituation. Fremover kan justitsministeren fastsætte regler om, at fængselsbetjente også kan bære peberspray som en del af deres almindelige udrustning i lukkede fængsler, på lukkede afdelinger og i arresthusene.

Ministeren får endvidere mulighed for på et senere tidspunkt at udvide eller begrænse adgangen til at bære peberspray eller fastsætte regler om bæring af andre magtmidler.

Det bemærkes i lovforslaget, at adgangen til at fastsætte administrative regler om bæring af peberspray ikke har nogen indflydelse på, hvornår magtanvendelse kan finde sted. Det forudsættes som hidtil, at det mindst indgribende magtmiddel anvendes i en situation, hvor anvendelse af magt er nødvendig.

Loven træder i kraft 1. marts 2017. Det vil sige på onsdag.

Læs hele lovforslaget her.