Udsigt til en mindre lønstigning i 2013

Det ser ud til, at lønnen for Fængselsforbundets medlemmer stiger mindre i 2013, end det den kommende overenskomstaftale når frem til.

Statens ansatte er omfattet af en reguleringsordning, som sikrer, at lønnen følger udviklingen på det private arbejdsmarked. Det er en ordning, som historisk set har været til fordel for statens ansatte, men det er den ikke i øjeblikket. 

Tal fra Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening viser nemlig, at lønstigningerne har være større i staten end i den private sektor i 2012. Derfor kan statens ansatte formentlig forvente en negativ lønregulering på ca. minus 0,8 procent pr. 1. april 2013. Tallet ligger endeligt fast i december. 

Også i 2012 medførte reguleringsordningen en negativ regulering. Reguleringen var på minus 0,4 procent pr. 1. april 2012.

Se mere her:

Danmarks Statistik: www.dst.dk/nytudg/15633

DA: http://da.dk/SuperShowDoc.asp?pid=20121114231527LAK&mprid=11203006&mid=20121114231527LAK

Med venlig hilsen

René Larsen
forbundssekretær