Udrykning med Kriminalforsorgens køretøjer

Nu har Kriminalforsorgen fået adgang til at køre udrykning.

Justitsministeriets udrykningsbekendtgørelse er blevet ændret. Det betyder, at Kriminalforsorgen er blevet omfattet af mulighederne for udrykningskørsel og at nogle af Kriminalforsorgens køretøjer kan indregistreres som udrykningskøretøjer.

Kriminalforsorgens institutioner har en lang række sikkerhedsopgaver både inde og uden for institutionen, hvor det til tider er brug for en hurtig og effektiv assistance.

Udvidelse i udrykningsbekendtgørelsen giver Kriminalforsorgen mulighed for udrykning, hvis det af ”tungtvejende sikkerhedsmæssige hensyn” skønnes nødvendigt i forbindelse med særlige personbevogtningsopgaver.

Direktoratets sikkerhedsenhed vil, efter sommerferien, i samarbejde med Københavns Fængsler tilrettelægge en køreuddannelse. Det er meget vigtigt, at de fængselsbetjente som skal køre udrykningskørsel, har fået den nødvendige køreudddannelse både af hensyn til personale og indsatte i køretøjet samt øvrige trafikanter, oplyser Kriminalforsorgens sikkerhedschef Michael Gjørup. 

De nye regler trådte i kraft den 1. august.2014.