Udligningstillæg til anstaltsbetjentene forlænges


Fængselsforbundet har aftalt at forlænge aftalen om udligningstillæg for anstaltsbetjentene i Grønland. Aftalen gælder nu til udgangen af marts 2026.

Udligningstillægget sikrer, at anstaltsbetjentenes løn er på niveau med kollegaerne i Danmark.

Fængselsforbundet har gennem mange år arbejdet for ligeløn. Derfor var det en vigtig sejr for forbundet, da udligningsaftalen faldt på plads i 2020.

Aftalen har været en succes. Der er ikke samme store personalemangel i Grønlands anstalter længere.

Trepartsaftale
Fængselsforbundet har desuden aftalt, at den nye trepartsaftale i Danmark, også forhandles i Grønland, når resultatet af forhandlingerne i Danmark kendes.

Fængselsforbundet fortsætter arbejdet for også at få resultatet af trepartsforhandlingerne udmøntet i Grønland, og for at få udligningsaftalen gjort permanent.