Uddannelsessucces på Søbysøgård

De seneste tre år har en uddannelsesafdeling på Søbysøgård Fængsel givet indsatte og fængselsbetjente en positiv hverdag med konfliktfrie relationer. Successen bygger blandt andet på et fast personale på afdelingen.

Der var festivitas i riddersalen på Søbysøgård Fængsel i denne uge. Der var nemlig formel afslutning af et tre-årigt pilotprojekt med en uddannelsesafdeling for indsatte, der af alle involverede betegnes som en succes.

Afdelingen har kort fortalt tilgodeset de indsatte, der ønsker et afsoningsmiljø, hvor uddannelse er i højsædet. Det betyder blandt andet, at de indsatte fra projektet er særligt screenet til afdelingen, og at både fængselsbetjente og indsatte har fokus og interesse for uddannelse.

Fængselsbetjent og tillidsrepræsentant Michael Sørensen har været med i projektet. Ifølge ham har ambitionen med at skabe rum og ro for indsatte, der gerne vil uddanne sig, ramt plet på flere niveauer.

“Afdelingen har en meget positiv stemning, og god kontakt mellem betjente og indsatte. Det her er den rigtige vej frem i forhold til indsattes resocialisering og fængselsbetjentenes arbejdsmiljø.”

Fast personale gør forskellen
Den nærmest konfliktfri uddannelsesafdeling står i skærende kontrast til det rå arbejdsmiljø i andre dele af Kriminalforsorgen.

Og der er en god grund til, at det har været muligt at skabe et roligt miljø. Den lokale ledelse har nemlig så vidt muligt holdt et løfte om ikke at rokere betjentene væk fra afdelingen. Det har styrket relationerne mellem indsatte og betjente.

“Vi startede otte betjente på projektet, og vi havde alle selv søgt. Fra starten af blev vi lovet, at vi som udgangspunkt ikke ville blive flyttet til andre afdelinger. Det har været afgørende for relationerne til de indsatte,” siger Michael Sørensen og tilføjer: “Generelt er det jo et hul i sikkerheden, når personalet rykkes meget rundt.”

Nogle få betjente har selv søgt til andre afdelinger i løbet af de tre år, så på grund af personalemangel, er der lige nu kun seks faste tilbage på afdelingen. Og i det seneste år er det oftere og oftere sket, at fængselsbetjente er flyttet midlertidigt til andre afdelinger for at få vagtplanen til at gå op.

Det beretter Jeanette Thorup Hansen, der stadig slår sine folder på afdelingen og som desuden har været med fra start.

På trods af den ringere bemanding er hun glad for at have været en del af pilotprojektet: “Det har været helt fantastisk, at have engagerede indsatte, der gerne ville lave noget,” siger hun.

Hendes hverdag har især drejet sig om at dyrke sportsaktiviteter som spinning, løb og beachvolley med de indsatte: “De har en meget motiveret tilgang, og det er fedt at opleve indsatte, der for eksempel aldrig før har dyrket motion, men som nu er fuldstændig bidt af det.”

De indsatte kaldte det en svagbørnsafdeling
Da afdelingen åbnede blev den ifølge Michael Sørensen ikke værdsat af de indsatte: “Fangerne snakkede om, at sådan en svagbørnsafdeling skulle de fan´me ikke på. Men det syn har ændret sig.”

Og skepsissen gjaldt faktisk også nogle fængselsbetjente, der nu kan se fidusen ved afdelingen.

“Mange kollegaer har ændret indstilling til det nogle før kaldte ‘noget pædagogisk pis’, som de i hvert fald ikke gad. Jeg oplever en ny indstilling til den slags tiltag, der også er båret af nye, unge fængselsbetjente,” siger Michael Sørensen.

En evaluering fra Kriminalforsorgen bakker de to betjentes overordnede oplevelse af uddannelsesafdelingen op. Her i beskrives ‘betjentgruppen som bestående af engagerede og erfarne medarbejdere, der gerne vil relationsarbejdet’, og at ‘relationen mellem de indsatte og det uniformerede personale samt de fysiske rammer fremhæves som mest afgørende for det positive afsoningsmiljø.’

Også i Nyborg
Nyborg Fængsel har kørt samme pilotprojekt med en uddannelsesafdeling som Søbysøgård Fængsel. Også i Nybrog viser en evaluering af projektet, at afsoningsmiljøet har været velfungerende på den afdeling. Men fordi det er et lukket fængsel, bærer afdelingen langt mindre præg af tætte relationer og sociale aktiviteter. Desuden er der også medarbejdere i Nyborg Fængsel, som efterspørger mere viden om uddannelse samt konkrete metoder, hvormed de i højere grad kan støtte og engagere de indsatte i forhold til uddannelse.

Kriminalforsorgen lægger op til at uddannelsesafdelingerne på både Nyborg Fængsel og Søbysøgård Fængsel fortsætter.

Af Kristian Westfall