Uddannelsesdag om arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø i fokus - uddannelsesdag

Så er det ved at være tid til de nye arbejdsmiljøregler

Fængselsforbundet holder uddannelsesdag om arbejdsmiljø den 30.
september kl. 10.00 i:

konferencecenteret på Ramsingsvej 28 i Valby

På uddannelsesdagen vil du få mulighed for at blive opdateret på
de omfattende ændringer af arbejdsmiljøloven, der træder i kraft
den 1. oktober 2010. Derudover vil der blandt andet blive lejlighed
til at møde repræsentanter for Branchearbejdsmiljørådet,
Kriminalforsorgens Hovedsikkerhedsudvalg, dine
tillidsrepræsentanter og forbundsvalgte samt alle de andre
sikkerhedsrepræsentanter.

Du kan læse mere om uddannelsesdagen
her

Du kan læse programmet
her

Du kan tilmelde dig her

Du skal selv sørge for at reservere dagen på din tjenesteplan og
aftale vilkår med den lokale ledelse. Vi sender kopi af din
tilmelding til dit tjenestested og anmoder om, at du gives
tjenestefrihed med løn til uddannelsesdagen.

Vi vil gerne have din tilmelding inden 1. september 2010

Med venlig hilsen 

Ina Rasmussen
forbundskasserer