Trivselsundersøgelse 2011 – du kan stadig nå det

Trivselsundersøgelse 2011 – du kan stadig nå det

fingeraftryk  

Kriminalforsorgen har valgt at forlænge fristen for at svare på
Trivselsundersøgelsen 2011 til onsdag den 23. marts
2011 indtil midnat
.

En god trivselsundersøgelse har en svarprocent på over 70 og
selvom Kriminalforsorgen på landsplan har nået dette, så er der en
del institutioner, der ligger under 70 procent og det vil forringe
anvendeligheden af institutionernes rapporter – det er
Fængselsforbundet kede af og derfor opfordrer vi
alle, der endnu ikke har besvaret
spørgeskemaet til at gøre dette inden midnat onsdag og dermed være
med til at sætte deres fingeraftryk på udviklingen af
arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen.

 

Med venlig hilsen

Ina Rasmussen
Fængselsforbundet