Trivsel og bedre Arbejdsmiljø

Trivsel og bedre Arbejdsmiljø

I forbindelse med det meget store arbejdsmiljøprojekt som
Kriminalforsorgen har startet i samarbejde med
organisationerne, er der nu udsendt en ny temperaturmåling.

Denne temperaturmåling er med til at vise, såvel direktionen som
organisationerne, om vi er på rette vej.

Jeg skal derfor opfordre alle til, at svare på den udsendte
temperaturmåling, således at undersøgelsen reelt viser os
noget der kan bruges.

Det er vanskeligt at evaluere udviklingen, hvis
temperaturmålingen ikke besvares. Bliver svarprocenten for lav
som den var sidste gang, så er arbejdsgiveren mindre
villig til at rette sig efter den kritik, en negativ måling er
udtryk for. Omvendt er forbundet ligeså utilbøjelig til at
tage en meget positiv måling til efterretning, hvis det kun er et
lille antal medlemmer, der har svaret.

Det må og skal være et fælles ansvar at løfte vores arbejdsmiljø
op til et niveau, hvor alle synes vi har en god
arbejdsplads.

Kim Østerbye
Forbundsformand