Tjenestemandspension.dk er ikke opdateret

Tjenestemandspension.dk er ikke opdateret


Man kan i øjeblikket ikke se ændringerne efter 2019 i
pensionssystemet på Tjenestemandspension.dk. De nye pensionsregler
og førtidspensionsfradrag er endnu ikke lagt ind i systemet.

Fængselsforbundet har via vores centralorganisation klaget over,
at hjemmesiden ikke er opdateret. Moderniseringsstyrelsen (det
tidligere Personalestyrelsen) oplyser, at man er ved at udvikle et
nyt system, som er klar til at blive taget i brug i februar
2013.   

Den nye løsning vil også levere pensionsoplysninger til
pensionsinfo.dk, så tjenestemænd der vil kunne få et samlet
overblik over deres pensioner.

Indtil da er det altså ikke muligt at hente opdaterede
oplysninger om tjenestemandspensionen.

Med venlig hilsen

René Larsen
Forbundssekretær