Time-dagpenge er begyndt at rulle tilbage til medlemmernes lommer

Områdekontorer er gået i gang med at rette fejlen, efter Fængselsforbundet vandt en principiel sag om administration af time- dagepenge.

For en uges tid siden udsendte Kriminalforsorgen en opfordring til sine ansatte om at henvende sig, hvis man havde mistanke om, at man de seneste fem år er gået glip af time-dagpenge i forbindelse med tjenesterejser. Samtidig fik de fire områdekontorer besked på at gå gennemgå henvendelserne.

På områdekontoret i Kolding er HR-konsulent Steen Christensen i fuld gang med at håndtere henvendelser fra fængselsbetjente om manglende time-dagpenge.

“Vi har vel fået en 12-14 henvendelser, og behandler dem løbende. Det er færre end vi troede, og det drejer sig oftest om forholdsvis små beløb,” siger han.

Ifølge Steen Christensen er der en del af henvendelserne, der kan afvises hurtigt, da der er indgået lokale aftaler på tjenestestedet som kompensation for timedag-penge i konkrete situationer.

“Det kan for eksempel være i forbindelse med middag og vin til en kursusdag,” siger han.

Rejseholdet, der er tilknyttet områdekontoret i Kolding, får en smule særbehandling, da det givetvis er dem, der har flest time-dagpenge i klemme på grund af deres megen rejseaktivitet.

“Vi gennemgår deres vagtplan, og samler sammen for hvert tjenestested, de har været på og laver en samlet beregning per år.”

I Hobro, hvor områdekontoret for Midt- og Nordjylland ligger, har de grebet opgaven lidt anderledes an. Her har man uddelegeret til de enkelte institutioner at stå for kontakten med betjente, der mener at have retmæssige penge til gode. Det siger Jette Severinsen, der er chef for HR i området i det nordlige Danmark.

“Vi kan forholdsvis hurtigt give et afslag eller meddele medarbejderen, at vi arbejder videre med henvendelsen,” siger hun. Hvor mange medarbejdere, der har rejst krav om efterbetaling, har hun ikke ummiddelbart tal på.

Det har de til gengæld tal på i område Sjælland. Her er der blot tre medarbejdere, der har reageret på opfordringen fra både Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen til at henvende sig.

Man er dog ikke begyndt at behandle sagerne endnu, siger HR-konsulent Helle Kjær.

Som rosinen i pølseenden kommer Område Hovedstaden. Her er melding forholdvis kort fra HR-konsulent Lulu Hidensborg: “Området sender snarest muligt noget ud om problemstillingen.”

Ingen time-dagepenge i forbindelse med UCB
Fra Kolding oplyser Steen Christensen i øvrigt, at han har fået en del henvendelser, der drejer sig om time-dagpenge i forbindelse med uddannelse og ophold på UCB, Uddannelsescenter Birkerød. Her er der dog ikke noget at komme efter.

“Uanset om man har været på UCB før eller efter fængselsbetjente under uddannelse begyndte at få SU i stedet for løn, har den nye regelpraksis ingen indvirken på time-dagpenge-problematikken,” siger han.

Alle medlemmer, der kunne have penge tilgode efter den nye regelpraksis, opfordres fortsat til at henvende sig til områdernes HR-afdelinger.

Af Kristian Westfall