Tillidsrepræsentant om påbud i Nyborg Fængsel: ”Der er akut brug for, at man investerer i personalet”

Arbejdstilsynet har givet Nyborg Fængsel flere strakspåbud, der skal rette op på uholdbare arbejdssituationer. Men tillidsrepræsentant Martin Sørensen er bange for, at løsningerne blot bliver på papiret. 

”Man bliver nødt til at investere i os som personale, hvis vi skal have rettet op på de store udfordringer, vi kæmper med,” siger Martin Sørensen, der er tillidsrepræsentant i Nyborg Fængsel.

På få år er der blevet 100 færre fængselsbetjente til 100 flere indsatte og inden længe bliver fængslet yderligere udvidet.

Tillidsrepræsentanten er derfor glad for at Arbejdstilsynet sætter fokus på problemerne. Men han er nervøs for, at løsningerne på påbudene ikke kommer til at række i længden.

”Man gør jo, hvad man kan lokalt for at forsøge at finde løsninger på de problemer, der påvirker arbejdsmiljøet i dagligdagen. Men hvis vi skal lykkes med at skabe et holdbart arbejdsmiljø på lang sigt, skal der tilføres midler udefra, og de skal bruges de rigtige steder,” siger Martin Sørensen.

Investér i menneskene
I tillidsrepræsentantens øjne bør Kriminalforsorgen se på de konkrete problemer og finde en løsning, der rent faktisk gør en forskel i dagligdagen i stedet for at modsvare påbudene med skrivebordsløsninger.

”Først og fremmest skal ledelsen og Kriminalforsorgen anerkende, hvor store udfordringerne er. Så skal man se på de enkelte afdelinger og vurdere, om de er bemandet godt nok, for nedpostering er ikke den rette løsning på vores udfordringer. Hvis normeringen er udregnet forkert, og der reelt mangler endnu flere betjente, end man opgør, skal det anerkendes og løsningen besluttes ud fra det udgangspunkt. Der er ikke nogen nem eller gratis løsning på det her. Men der er massive problemer, og de skal tages alvorligt nu,” siger han og appellerer samtidig til, at man investerer langt mere i personalet.

”Se på de mennesker, der skal holde virksomheden kørende. De giver op én for én. Det er uansvarligt, at der ikke reageres mere på det. Personalemøder er for eksempel en personaleret. Ikke et personalegode. Det samme gælder supervision. Det her skal tages alvorligt, hvis et sundt arbejdsmiljø skal genoprettes,” siger Martin Sørensen.

Først og fremmest skal ledelsen og Kriminalforsorgen anerkende, hvor store udfordringerne er, siger Martin Sørensen

Løsningen bliver på papiret
Et af arbejdstilsynets påbud handler om den ringe bemanding på fængslets sygeafdeling.

Arbejdstilsynet skriver: ”Alenearbejde med indsatte på afdelingen på tilsynstidspunktet var ikke planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da risikoen for fysisk og psykisk vold i forbindelse med dette arbejde ikke var fuldt forebygget.”

Martin Sørensens manglende optimisme bunder blandt andet i ledelsens reaktion på dette strakspåbud.

”Ledelsen har indvendt overfor arbejdstilsynet, at der er et kolleganetværk til at dæmme op for alenearbejdet på sygeafdelingen. Men det netværk har ikke været aktivt i seks år. De skriver også, at der er adgang til supervision. Det er der ikke. Det er et ekstremt stort problem, at ledelsen på den måde bliver på papiret, når de forsøger at løse problemerne og ikke engang tager udgangspunkt i, hvad der reelt foregår i vores dagligdag,” siger han.

Løsningen på strakspåbudet er blandt andet, at man skal være to om at åbne ind til en sikringscelle ellers gælder det som en tjeneste-mandsforseelse.

”Det er jo ikke en løsning, der ændrer vores arbejdsmiljø. Det skærper bare reglerne og presser kollegaerne på sygeafdelingen yderligere,” siger Martin Sørensen.

Af Maria Hamilton