Tillæg til transportbetjente

Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen har aftalt et tillæg på lørdage til transport- og fængselsbetjente i ITB (Institution Transport og Bevogtning) for at varetage ekstraordinære vagter på grund af genåbningen af domstolene.

Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 300 kroner fra 1. maj og frem til 30. juni.

Tillægget ydes både ved vagter, der honoreres som overarbejde, og vagter, der omlægges.  

Tillægget ydes ikke ved sygdom.

Såfremt vagten aflyses mere end 12 timer før vagtens start, udbetales tillægget ikke.  

Fængselsbetjente, der efter en godkendt tjenesteplan er planlagt med vagter på lørdage, er ikke omfattet af aftalen.

Med venlig hilsen

Bo Yde Sørensen
Forbundsformand