Thorkild Fogde: Det høje belæg ser ud til at fortsætte i 2019

Det bliver ikke i 2019, at der kommer bedre luft i fængsler og arresthuse. Direktøren forventer, at det daglige belæg stiger til over 4.000 i løbet af året.

Det er ikke til at sige, præcist hvor mange fanger Kriminalforsorgen skal tage sig af i år, men ifølge direktøren bliver det formentlig flere end i 2018.

”Vi kan håbe, at det ikke går helt så galt. Men vi bliver nødt til at forberede os på at tage imod endnu flere indsatte,” siger Thorkild Fogde.

Det er ikke øget kriminalitet, som er problemet, men en række nye og gamle strafskærpelser – blandt andet Bandepakke III – som nu for alvor slår igennem og forøger strafmassen. Desuden spiller øget aktivitet i politiet formentlig ind.

Sammenlagt betyder det, at presset på fængslerne stiger: ”I 2019 viser vores prognoser – med den usikkerhed som den slags indebærer – at det gennemsnitlige årsbelæg kan komme op på cirka 3.950. Hvis det holder, kan der måske blive perioder hen over året, hvor det daglige belæg kommer over 4.000,” siger direktøren.

Han peger på, at presset er øget i løbet af 2018. Det kan ses ved, at det daglige belæg er steget fra knap 3.600 indsatte i begyndelsen af 2018 til omkring 3.900 i begyndelsen af 2019.

Vi bliver nødt til at forberede os på at tage imod endnu flere indsatte,” siger Thorkild Fogde.

TRE KORTE SVAR FRA DIREKTØREN:

Forventer I højt belæg i hele 2019? ” Ja. Det vil selvfølgelig svinge hen over året, som det plejer, men vi må indstille os på, at det formentlig bliver højt.”

Genåbner I nogle af de pladser, som er lagt i dvale?  ”Måske. Køge Arrest skal jo genåbnes i 2019, men generelt vil vi helst åbne flere pladser på eksisterende matrikler, så vi ikke spreder de begrænsede personaleressourcer for meget.”

Vil det være en idé at øge venterkøen til fængslerne?  ”Det vil vi meget nødig, og det hjælper heller ikke i den lukkede sektor. Derimod skal vi sikre os, at den elektroniske fodlænke bliver brugt, hvor den er egnet.”

Færre på vagt
I sig selv er det ikke et problem, at der kommer flere fanger. Problemet er, at der ikke er betjente nok til at tage sig af dem.

Kriminalforsorgen har kørt store rekrutteringskampagner i aviser, tv og på sociale medier i løbet af 2018. Alligevel er antallet af fængselsbetjente faldet. Der er nemlig flere betjente, som har forladt jobbet, end der er kommet nye til.

For at løse denne problemstilling har Kriminalforsorgen lukket fængsler og arresthuse for at samle de indsatte færre steder. Det har resulteret i et belæg tæt på 100 procent.

Hvordan skal Kriminalforsorgens underbemandede fængsler tage sig af endnu flere indsatte i 2019?

Ifølge direktøren skal der trækkes på fire elementer, som alle handler om øget bemanding. For det første skal der sættes yderligere turbo på rekrutteringen. For det andet skal Kriminalforsorgen blive bedre til at fastholde de nuværende medarbejdere. For det tredje skal der iværksættes flere initiativer, der kan frigøre personale. Endelig skal der effektiveres yderligere; blandt andet ved at sænke sygefraværet.

”Vi regner med at rekruttere endnu flere betjente i 2019 end i 2018. Forhåbentlig kan vi overføre nogle af de gode erfaringer fra transportbetjentene og dermed få vendt afgang til tilgang. Og så hjælper det forhåbentlig også, at der kommer en skole i Jylland,” siger Thorkild Fogde.

Direktøren peger også på, at den pligtige afgangsalder blev afskaffet ved årsskiftet. Fremover har fængselsbetjente ikke pligt til at stoppe som 63-årige, men ret til det. Forhåbentlig vælger flere at tage en ekstra tørn i jobbet.

Samtidig vil direktøren sætte stærkere ind på at stoppe flugten af kollegaer til andre virksomheder: ”Vi kommer til at arbejde med fastholdelsesstrategier – blandt andet ved at tale med dem, som vælger at forlade jobbet. Vi vil gerne have mere indsigt i, hvad vi kan gøre for, at folk har lyst at blive hos os; ikke bare her og nu, men også om fem år,” siger han og fortsætter: ”Vi kan ikke ændre på højkonjunkturen, og vi kan heller ikke bare give folk mere i løn og færre vagter, men vi kan se på, hvad der generelt måtte være af muligheder. Det vil vi gerne indbyde Fængselsforbundet til dialog omkring.”

Frigøre hænder
I 2018 iværksatte Kriminalforsorgen en række initiativer for at frigøre personaleressourcer. Der blev eksempelvis aflyst konflikthåndteringskurser, betjente blev flyttet væk fra administrative funktioner, der blev indført øget indelukning af de indsatte og en mere personalebesparende bemandingsmodel i Ringe Fængsel.

Denne type initiativer kommer også i spil i 2019. Samtidig håber direktøren, at der kan frigøres flere ressourcer ved at fortsætte de effektiviseringer, som ligger i flerårsaftalen.

”Især langtidssygefraværet er en møllesten om vores hals. Det skal vi have nedbragt, så vi kan få flere hænder ude på arbejdspladserne. Forhåbentlig kan vi fortsætte den gode udvikling fra 2018, hvor sygefraværet faldt, til trods for at det var et meget anstrengt år,” siger Thorkild Fogde.

Søren Gregersen