Svar fra direktøren på redegørelse

Jeg har fået William Rentzmanns svar på min redegørelse omkring situationen i Anstalten ved Herstedvester.

Rentzmann skriver, at de tre konkrete personalesager i Herstedvester muligvis har været med til at optrappe situationen i anstalten.

Rentzmann er dog kritisk over for, at jeg i redegørelsen har nævnt skridt, som Dansk Fængselsforbund kunne have brugt, men valgt ikke at bruge. At vi for eksempel kunne have tegnet et negativt billede af ledelsen via pressemeddelelser, ledere og udtalelser. Han overser, at jeg understreger, at vi har valgt ikke at benytte disse aktiviteter, fordi vi mener, at det ville stå i vejen for sagens løsning.

Jeg er fuldkommen enig i, at obstruktion ville være i strid med intentionerne i samarbejdsaftalen. Det er netop det, der er min pointe.

Det fremgår, at Kriminalforsorgen iværksætter en undersøgelse af forholdene i Herstedvester. Dansk Fængselsforbund bakker selvfølgelig op om enhver undersøgelse der bygger på et objektivt grundlag.

Læs forbundsformandens redegørelse her.

Læs direktørens svar her.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand