Svag privat lønudvikling giver mindre lønstigning

En svag lønudvikling i den private sektor påvirker reguleringsordningen negativt. Det betyder, at den generelle lønstigning pr. 1. april 2014 bliver på 0,41 pct., og altså dermed mindre end 1,1 pct., som var det, der var forventet.

Ved indgåelsen af CFU-forliget i 2013 var det forventningen, at reguleringsordningen ville udmønte positivt med 0,30 pct., og at den forventede samlede udmøntning til generelle lønstigninger ville blive 1,10 pct. pr. 1. april 2014.

Men den private lønudvikling har været svagere end forventet (1,2 pct. mod forventet 1,7 pct.). 

Reguleringsordningen udmønter minus 0,39 pct., og de generelle lønstigninger bliver hermed 0,41 pct. Udmøntningen fra reguleringsordningen er korrigeret for de ekstraordinære lønforhøjelser på undervisningsområdet i 2013. 

Reguleringsordningen sikrer parallelitet mellem det private og det offentlige arbejdsmarked, og når den private lønudvikling er svagere end forventet, så udmønter det altså negativt.