Sundhedsprofil for det uniformerede personale

Sundhedsprofil for det uniformerede personale

Dansk Fængselsforbund og Direktoratet har i samarbejde med
Branchearbejdsmiljørådet undersøgt, hvordan det ser ud med det
uniformerede personales helbred og sundhed.

Undersøgelsen er foretaget af Orbicon Arbejdsmiljø, som har
udarbejdet et spørgeskema udsendt til 3607 fængselsfunktionærer,
værkmestre, ledere og sygeplejersker i Kriminalforsorgen –
svarprocenten var 43 % (70 % for sygeplejerskegruppen) –
tilstrækkelig til at validiteten af undersøgelsen er stor.

Baggrunden for undersøgelsen er, at det uniformerede personale
har et højt sygefravær og går tidligt på pension.
Kriminalforsorgens vil gerne gøre noget for at fastholde
medarbejderne længere i jobbet og samtidig få flere til at søge
arbejde hos os.

En analyse af svarene viser, at personalet generelt er meget
tilfreds og glad for arbejdet, men at det er de fysiske omgivelser,
som giver størst problemer i forhold til personalets helbred.
Rapporten sætter også fokus på nat- og skifteholdsarbejde, som ofte
er med til at forstyrre døgnrytmen og kostvanerne, hvilket øger
risikoen for sygdom.

Ønsker om bedre arbejdsmiljø

Undersøgelsen udstikker en række anbefalinger baseret på
personalets ønsker. Her er listen over forbedringer, som personalet
efterspørger:

 • Forbedring af indeklima 
 • Større ledelsesansvar (bl.a. mere målrettet uddannelse af
  ledere, coaching, mus- og fraværssamtaler og konfliktløsning,
  større opbakning til mellemledergruppen fra den øverste
  ledelse mv.) 
 • tydeligere forventninger til og bedre prioritering af mål
  for personalet 
 • hjælp til bedre livsstil både på arbejdet og i hjemmet
  (sundhedsstrategi).

Undersøgelsen viser, at der skal tages særlig hånd om den lille
gruppe utilfredse medarbejdere, der er, da de er i større risiko
for at få mere sygefravær, flere sygdomme, mv. end det øvrige
personale.

Rapporten giver efter Dansk Fængselsforbunds opfattelse et
rigtigt godt billede af, hvor der kan sættes meget aktivt ind for
at forbedre helbred og arbejdsmiljø. Det er meget vigtigt at man
såvel i direktoratet som i de lokale samarbejdsudvalg bruger
konklusionerne i rapporten for det videre arbejde med at forbedre
arbejdsmiljø og mindske sygefraværet.

Den egentlige rapport offentliggøres i slutningen af uge 11.

Læs mere om rapporten i “Fængselsfunktionæren” som udkommer
torsdag den 6. februar 2008.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand