SundhedsDoktor – hvad gælder egentlig?

Kriminalforsorgen har i samarbejde med Fængselsforbundet præciseret reglerne for medarbejdernes sundhedsordning.

Hvad omfatter ordningen?
Sundhedsordningen indeholder en fysisk og en psykisk del. Den fysiske består af fysioterapi, kiropraktik, fysiomassage samt zoneterapi. Den psykiske består af akut og ikke akut behandling.

Ordningen kan kun benyttes til arbejdsrelaterede lidelser; uanset om der er tale om fysiske eller psykiske forhold. Det skyldes skattemæssige årsager.

På 16 af Kriminalforsorgens institutioner er der en klinik tilknyttet, hvor der tilbydes fysioterapi. Du kan, udover at få behandling, også aftale med fysioterapeuten på klinikken, at han eller hun hjælper med at indrette din arbejdsplads ergonomisk korrekt, hvis du har behov for det. 

Hvordan får du kontakt til SundhedsDoktor?
Der bestilles tid til behandling og psykologhjælp via opkald til SundhedsDoktors visitationslinje på telefon 70 20 85 71. Er du tilknyttet en institution med in-houseklinik, kan du endvidere booke tid til fysioterapi online på sundhedsdoktor.dk.

Har du behov for psykologhjælp, kan du forvente at få en tid inden for fem hverdage. 

Er der tale om akut krisehjælp, kommer der en psykolog til tjenestestedet indenfor 60-90 minutter. Bemærk, at tilkald af akut krisehjælp er en ydelse, der betales særskilt for af tjenestestedet. Derfor kan det kun rekvireres af en leder.

Læs mere her: /for-medlemmer/arbejdsmiljoe/sundhedsdoktor.aspx.