Styrelse ændre praksis efter kritik fra Fængselsforbundet

Det er ret og rimeligt, at man får en økonomisk erstatning, når man bliver ramt af nedslidning.

Derfor har Fængselsforbundet kæmpet med næb og kløer mod en ny praksis i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som har stillet mange kollegaer ringere.

Den nye praksis betød, at man først kunne tilkendes en tilskadekomstpension, når der var truffet en endelig afgørelse om erhvervsevnetab. Fængselsforbundets medlemmer skulle derfor vente længe på deres tilskadekomstpension. Der kan nemlig gå flere år, før et erhvervsevnetab er endelig afklaret.

Men det er slut nu.

Efter Fængselsforbundets intense indsats gennem flere år – hvor der også er taget indledende skridt i forhold til en retssag mod staten for ulovlig praksis – er det lykkedes at få ændringen trukket tilbage.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har besluttet at vende tilbage til den tidligere praksis, hvor man allerede får tilskadekomstpensionen, når der er en midlertidig afgørelse om erhvervsevnetab på mindst 15 procent. Styrelsen skriver om praksisændringen her.

Det glæder Fængselsforbundet, at praksisændringen er trukket tilbage. Det har stor betydning for mange af vores medlemmer. Tilbage står en række kollegaer, der har været gennem et helt urimeligt forløb. Det forsøger vi nu at finde en løsning på.

Med venlig hilsen

Mette Nielsen
Forbundssekretær