Straksudbetaling af overarbejde fortsætter


Kriminalforsorgen forventer, at det heller ikke i 2023 vil være muligt at afspadsere overarbejde. Derfor fortsætter straksudbetalingen af overarbejdet til Fængselsforbundets medlemmer.

Du vil altså fortsat i 2023 kunne få udbetalt dit overarbejde på månedsbasis.

Udsving i normen på +/- 16 timer vil ikke have betydning for udbetalingen.