Strafudviklingen er bekymrende

Det er meget bekymrende, at strafmassen stiger yderligere. Det er budskabet fra Fængselsforbundet efter nye tal viser, at landets domstole idømmer mere straf i 2013 end i 2012.

Forbundsformand Kim Østerbye siger: “Strafmassen har været rekordhøj i de seneste år. Nu tyder tallene på, at presset på landets fængsler og arresthuse stiger yderligere. Det er foruroligende.”

Kim Østerbye henviser til, at udviklingen i strafmassen giver et fingerpeg om, hvilket pres der kommer på Kriminalforsorgen: “Det er dårligt nyt, at vi nu skal finde plads til flere indsatte. I Københavns Fængsler har man for eksempel kørt med et belæg på 104 procent i første halvår af 2013.”

Formanden mener, at overbelægning undergraver både sikkerhed og resocialisering: “Vi har ikke tid til den tætte kontakt med den enkelte, når der overfyldt. Det skaber frustration og konflikt, når de indsatte ikke har muliged for at få en snak og få læsset af,” siger han.

Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99.