Storstrøm Fængsel får grøn smiley for arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har besøgt Storstrøm Fængsel, undersøgt deres arbejdsmiljø og tildelt dem en grøn smiley.

Storstrøm Fængsel er et af de sjællandske fængsler, der lider mest under den mangel på fængselsbetjente, der karakteriserer Kriminalforsorgen netop nu. En af årsagerne er, at det er svært at rekruttere betjente til fængslet på Falster.

Det ville derfor være oplagt at tro, at fængslet landede i et alarmerende rødt felt, når det gælder arbejdsmiljø. Men arbejdstilsynet har efter flere undersøgelser og mange samtaler tildelt Storstrøm Fængsel en grøn smiley. Det betyder, at alle krav til arbejdsmiljøet bliver overholdt.

Taler om problemerne
Pernille Bjerring er arbejdsmiljøkoordinator, og hun har en tese om, hvorfor Storstrøm formår at få tildelt en grøn smiley i så problematiske tider.

”Vi anerkender de problemer, vi har, og vi taler om dem. Vi lægger ikke låg på, og det gælder både medarbejdere og ledelse,” siger hun.

Fængslet var helt nybygget, da det blev taget i brug i 2017, og personalet har fra starten været nødt til at forholde sig til de fysiske skavanker, et helt nyt fængsel rev med sig.

”Der var for eksempel for mange kanter, man kunne falde over udenfor, og det passer ikke så godt med en fængselsbetjent, der skal løbe hurtigt og reagere på en alarm. Vi havde ikke ordentlige køleskabe til vores mad eller steder, vi kunne lave den. Nu har vi køleskabe og en lille ovn, vi kan lave lidt mad i. Vi har været gode til at udpege de fysiske mangler og også handle på dem, selvom vi slet ikke er i mål endnu,” siger arbejdsmiljøkoordinatoren.

Ikke en hvilepude
Arbejdstilsynet undersøgte også det psykiske arbejdsmiljø og stillede spørgsmål til, hvordan de ansatte har det, når de møder på arbejde.

”Det viste sig, at der er mange, der er glade for at være her. Med et gennemsnitligt sygefravær på 15 dage årligt ligger vi en del under gennemsnittet på 28 dage,” siger Pernille Bjerring, der dog langt fra betragter den grønne smiley som en hvilepude: ”Arbejdstilsynets vurdering er ikke fyldestgørende for alt, hvad der foregår på vores arbejdsplads. Men jeg tror, det betyder rigtig meget, at vi ikke forsegler problemerne, at vi trækker dem ud i lyset og forholder os til dem. Den grønne smiley giver os ro til at arbejde videre med de problemer, der er.”

Mads Holgersen er tillidsrepræsentant i fængslet, og han er enig med sin kollega i, at den grønne smiley ikke skal fungere som en hvilepude: ”Det er jo godt nok med den anerkendelse. Men jeg tror, arbejdstilsynet spørger ind til nogle meget overordnede ting. Jeg tror ikke, de spørger medarbejderne om, hvad de synes om 12-timers vagter og store mængder overarbejde,” siger han.

Stor ros
For institutionschef Michael Fønss Gjørup er den grønne smiley høsten af hårdt arbejde i en udfordrende tid.

”Vi har store problemer med personalemangel og alt, hvad det trækker med sig af overarbejde og beordrede vagter. Derfor synes jeg, det er ekstra vigtigt at fejre succeser som den grønne smiley. Det er i høj grad vores arbejdsmiljøkoordinators og arbejdsmiljørepræsentanters fortjeneste. De knokler for at få løst problemerne og skabe et godt arbejdsmiljø. De fortjener stor ros,” siger han.

Af Maria Hamilton