Stor udfordring med flygtninge i fængslerne

Vi påtager os naturligvis opgaven med at bruge fængsler til flygtninge, men den ekstraordinære situation kræver, at der følger ressourcer og opbakning med. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet til regeringens planer om at bruge flere af Kriminalforsorgens institutioner til indkvartering af flygtninge.

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye anerkender ønsket om, at forbundets medlemmer medvirker til at løse flygningekrisen, når der er ledig kapacitet i fængslerne: “Landet står i en ekstraordinær situation, og vores medlemmer er professionelle folk, der agerer pligtopfyldende – så vi hjælper gerne, når vi har mulighed for at finde husly til nogle af de mange flygtninge,” siger han.

Men formanden er også betænkelig ved opgaven: ”Det er ikke den opgave, som vi er sat i verden for at løse. Vores hovedopgave er at motivere mennesker til et liv uden for kriminalitet. Her er det tale om en helt anden opgave, hvor vi skal hjælpe mennesker på flugt fra krig og nød. Opgaven rejser en lang række praktiske og etiske problemer,” siger han.

For det første er der tale om en meget stor opgave at omdanne fængsler til udlændingecentre på kort tid: ”Personalet bliver jo nærmest bedt om det umulige. Mange betjente skal fremover arbejde under helt nye vilkår. Vi er tjenestemænd, så vi klapper selvfølgelig hælene sammen. Men hvis vi skal kunne løse opgaven tilfredsstillende, kræver det, at der stilles ressourcer og opbakning til rådighed til personalet,” siger Kim Østerbye. Han peger blandt andet på, at der mangler personale i fængslerne i øjeblikket. Derfor kræver det ekstra finansiering, hvis Kriminalforsorgen skal løse opgaven.

Formanden efterlyser for det andet klare retningslinjer for, hvordan personalet skal håndtere klienter, hvoraf nogle af frihedsberøvede og andre ikke: ”Der må ikke herske tvivl om, hvad der ligger i opgaven. Personalet skal vide præcist, hvad de må og ikke må for at sikre sikkerhed og orden. Vi vil gerne hjælpe med opgaven, men vi ønsker ikke at havne i etiske dilemmaer, fordi vi ikke har klare retningslinjer at arbejde ud fra,” siger han.

Yderligere information: Kim Østerbye, 72 55 99 99