Stor søgning til efteruddannelse fra Kompetencefonden

Kriminalforsorgens ansatte kan søge om støtte til at uddanne sig via den statslige Kompetencefond, og det har en stor del af vores medlemmer benyttet sig af.

Fængselsforbundets medlemmer vil gerne efteruddanne sig. De har har derfor taget den statslige Kompetencefond til sig og bruger midlerne i stor grad.

Den store søgning hænger nok sammen med, at efteruddannelse for den uniformerede gruppe i Kriminalforsorgen stort set har stået stille siden 2019. Forhåbentlig er der lys forude.

Cirka 2/3 del af ansøgerne er fængselsbetjente eller værkmestre. 1/3 del er ledere og konsulenter.

Sådan søger du kompetencefonden
Du kan søge om op til 25.000 kroner årligt til individuel kompetenceudvikling både til kortvarige kurser eller længere uddannelsesforløb. Fonden giver for eksempel støtte til kursusgebyr, undervisningsmaterialer, transport til uddannelse og overnatning i forbindelse med undervisning. Obligatoriske kurser kan ikke søges, det er arbejdsgivers ansvar (for eksempel konflikthåndtering). At søge et kursus via kompetencefonden kan for eksempel foregå ved en MUS-samtale, men også en uformel henvendelse til nærmeste leder.

Arbejdspladsen skal også betale
Det er et krav, at Kriminalforsorgen er med til at betale for kompetenceudviklingen. Det kan for eksempel være i form af udgifter til dækning af arbejdstid.

Leder skal godkende ansøgning
Ansøgninger til fonden skal både godkendes af dig og din leder.

Ansøg her
Ansøgninger sker på fondens hjemmeside med et digitalt ansøgningsskema. Den gruppe som Fængselsforbundet hører under, har besluttet to særlige indsatsområder: Bedre til ord, tal og IT. Den anden pulje hedder fra ufaglært til faglært.


Den statslige Kompetencefond
Kompetencenfonden er overenskomstparternes fælles fond til udvikling af ansatte i staten. Aftalen er en del af OK21. Kompetencefonden er opdelt i fire fondsgrupper samt undergrupper. Fængselsforbundets medlemmer er i gruppen OAO øvrige, som omfatter 3F Stat, HKKF, Dansk Metal Stat og TL Stat.