Stop strandhugsten, HK StatVi bør som fagforeninger holde os for gode til at gå på strandhugst hos hinanden. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter HK Stat er gået ud med et forslag om at overtage opgaver fra det uniformerede personale i Kriminalforsorgen.

Det er tredje gang, at HK Stat kommer med denne type forslag.

Forbundsformand Bo Yde Sørensen siger: “Det er dårlig stil at udnytte Kriminalforsorgens problemer ved at prøve at rage opgaver til sig. Sådanne ukonstruktive og intrigante forslag er ikke, hvad vi har brug for i den nuværende situation.”

Han peger på, at jobbet som fængselsbetjent i forvejen er presset af faglig udhuling. Derfor er det en dårlig idé at gå videre den vej.

“Vi mangler folk. Men løsningen er ikke at forringe vores fag endnu mere. Det får du ikke flere fængselsbetjente af – kun færre. Hovedårsagen til, at så mange kollegaer forlader Kriminalforsorgen før tid, er de forringelser af faget, som allerede er sket. Mange kan ikke se selv i jobbet i længere og finde andre steder at arbejde. Derfor er mere udhuling den forkerte løsning. Du løser kun vores bemandingsproblemer ved at styrke vores job. Gøre det mere alsidigt og styrke vores kompetencer,” siger forbundsformanden og tilføjer: “Hvis hk’erne mangler noget at lave i Kriminalforsorgen, bør der måske kigges på fordelingen af lønsummen.”