Støttecenter på vej til PTSD-ramte fængselsbetjente?

Måske får PTSD-ramte fængselsbetjente fremover samme tilbud som tidligere udsendte soldater herunder et rådgivnings- og støttecenter. 

Der er i øjeblikket nedsat en arbejdsgruppe i Justitsministeriet, som skal komme med forslag til, hvordan man kan forbedre indsatsen for PTSD-ramte betjente.

Et af forslagene bliver måske et nyt rådgivningscenter. Det kan man udlede af et svar, som justitsminister Søren Pape Poulsen har skrevet til Retsudvalget.

Her redegør ministeren for, hvad der skal til for at løfte behandlingstilbuddene til PTSD-ramte fængselsbetjente op på niveau med de tilbud, tidligere udsendte soldater får.

En mulighed vil ifølge ministeren være at etablere et rådgivnings- og støttecenter for fængselsbetjente med PTSD.

Her vil nuværende og tidligere betjente og deres pårørende kunne få støtte og hjælp, som for eksempel psykologbistand og rådgivning om beskæftigelse og parforhold.

”Vi skal sørge for at passe på dem, der passer på os. Det kan vi blandt andet gøre ved at sikre, at der er den fornødne støtte til de medarbejdere, der kommer alvorligt til skade, herunder med stress og PTSD,” skriver ministeren.

To væresteder
Ministeren foreslår desuden to væresteder, hvor fængselsbetjente med PTSD kan mødes med ligesindede.

Søren Pape Poulsen vurderer, at de nye tilbud kommer til at koste cirka 50 millioner kroner om året.

Om tilbuddene bliver en realitet afhænger af, hvad arbejdsgruppen når frem til.

Også vigtigt at forebygge
I Fængselsforbundet hilser man forslagene velkommen.

”Vi har længe efterlyst, at fængselsbetjente med PTSD bliver sidestillet med tidligere udsendte soldater og får de samme muligheder for behandling og hjælp. Sygdommen er jo den samme, uanset hvor og hvordan, du har fået den. Så vi ser meget frem til at se, hvad arbejdsgruppen kommer frem til, og vi bidrager gerne med erfaring og viden,” siger Bo Yde Sørensen, forbundssekretær i Fængselsforbundet.

Han fastslår samtidig, at det også er vigtigt at se på, hvordan man kan forebygge, at fængselsbetjente ender i voldsomme situationer med PTSD til følge.

”Det handler om mennesker, hvis liv falder fra hinanden. Samtidig koster det samfundet rigtig mange penge i førtidspensioner,” siger han.

”Jeg synes, det er vigtigt, at man også ser på, hvor man kan sætte ind for at sænke antallet af PTSD-ramte fængselsbetjente. Vi har brug for en helhjertet forebyggende indsats. Det er tydeligt at se markante ændringer i personligheden hos en PTSD-ramt, og her bør man tidligt sætte ind og tage en samtale med vedkommende og måske flytte ham eller hende til et andet sted med andre opgaver,” siger Bo Yde Sørensen.

300 PTDS-ramte fængselsbetjente
Justitsministeriet skønner, at der er cirka 300 nuværende og tidligere fængselsbetjente, som er ramt af PTSD.

 Af Søren Gregersen