Stigninger i generelle lønninger og pensioner pr. 1. april 2010

Stigninger i generelle lønninger og pensioner pr. 1. april
2010

Pr. 1. april 2010 stiger de generelle lønninger og pensioner
med 1,0887 % på det statslige område. 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev der aftalt en
generel lønforhøjelse pr. 1. april 2010 svarende til 2,40 % af den
samlede faste løn pr. 31. marts 2008. Der blev samtidigt skønnet,
at reguleringsordningen ville udmønte 0,54 %.

Men reguleringsordningen blev denne gang negativ, da den private
lønudvikling (fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009) kun blev på
2,8 %, mens den statslige lønudvikling i samme periode blev 4,6
%.

Dette er baggrunden for, at de generelle lønninger og pensioner
på det statslige område kun stiger med 1,0887 %.

Lønoversigt pr. 1. april 2010 er endnu ikke offentliggjort.

René Larsen
Forbundssekretær