Statsfængslet i Vridsløselille lukker

Det er vemodigt, at Statsfængslet i Vridsløselille nu begynder at lukke ned efter 156 års tro tjeneste.

Kriminalforsorgen oplyser i dag, at der inden årets udgang alene vil være en behandlingsafdeling og nødkapacitet til flygtninge tilbage i fængslet. Øvrige indsatte flyttes til andre fængsler.

Fængselsforbundet opfordrer Kriminalforsorgen til, at processen omkring nedlukningen bliver så skånsom som mulig. For at sikre at medlemmerne kommer godt videre, bør de have lejlighed til at tilkendegive, hvor de gerne vil arbejde fremover, og blive holdt økonomisk skadesløse.

Overordnet er det vigtigt, at der lægges vægt på ordentlighed i processen, og at medlemmerne inddrages, så de store følelser, der naturligvis er i spil, håndteres bedst muligt.

Forbundet har allerede i dag været i tæt kontakt med arbejdsgiveren i Område Sjælland og i direktoratet.

Med venlig hilsen

Kim Østerbye, forbundsformand
Henning Mørck, områdefællestillidsrepræsentant
Jesper Dalbye, tillidsrepræsentant