Søg støtte til studietur med dine kollegaer

Hvert år bliver der afsat 500.000 kroner på Finansloven til fritidsformål for Kriminalforsorgens personale. Der er frist fredag den 31. marts, hvis du vil søge om støtte til en studietur i perioden fra juli 2023 til juni 2024.

Tjenestesteder i hele landet søge om tilskud til en studietur. Der tildeles normalt højst kr. 37.500 kroner pr. tur med op til 30 ansatte.

For at opnå tilskud skal studieturen arrangeres, så alle personalegrupper fra alle tjenestesteder i det pågældende område kan deltage. Op til to medarbejdere fra Grønland eller Færøerne skal også kunne være med.

Hvor går turen hen?
Etatsudvalgets Fritidsudvalg anbefaler, at man planlægger ture til lande, der gennemgår væsentlig udvikling på det kriminalforsorgsmæssige område. Der er interessante udviklingstendenser mange steder i Europa. Etatsudvalget anbefaler at arrangere ture, der kan give inspiration til en endnu bedre opgaveløsning hos os.

Koncernledelsessekretariatet i direktoratet kan give flere oplysninger om anbefalelsesværdige rejsemål.

Sådan gør du
Ansøgning med budget sendes til John Hatting, udvalgsformand for Etatsudvalgets Fritidsudvalg, på mail: jh@kff.dk senest den 31. marts klokken 12. Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til John Hatting på telefonnummer 33 31 43 12.