Slut med statsfængsler og arresthuse

Kriminalforsorgen omdøber alle fængsler og arresthuse. Fremover er Arresthuset i Svendborg for eksempel en del af Institution Odense Å. 

Ordene ’statsfængslet’ og ’arresthus’ udfases fra Kriminalforsorgens vokabular. Som led i Kriminalforsorgens reorganisering indføres der nemlig nye navne.

Statsfængslet Renbæks nye matrikelnavn er derfor Renbæk Fængsel. Det er dog ikke fængslets institutionsnavn. Renbæk indgår fra nu af i ’Institution Vadehavet’ sammen med KiF Esbjerg og arresthusene i Tønder og Esbjerg.

På samme måde ændres matrikelnavnet på Arresthuset i Svendborg til ’Svendborg Arrest’. Her bliver institutionsnavnet ’Institution Odense Å’.

Princippet er altså , at ordet ’institution’ skal indgå i alle 24 institutionsnavne. Samtidig skal der være et geografisk stednavn knyttet til ordet, for at skabe et tilhørsforhold til det område, hvor institutionen ligger.

Fængselsbetjent Kim Vesterbæk i Arresthuset i Svendborg er dog ikke umiddelbart begejstret for de nye navne. Han peger på, at der er langt fra Sydfyn til Odense, og han ikke har noget tilhørsforhold til en å inde i den fynske hovedstad: ”Det navn er langt ude,” siger han.

På samme måde er den geografiske tilknytning vanskelig at få øje på for andre institutioner. Arresthuset i Frederikshavn er en del af ’Institution Limfjorden’. Arresthuset i Aarhus er en del af ’Institution Gudenåen’ og Arresthuset i Køge er en del af ’Institution Isefjord’.

De nye navne møder derfor lidt hovedrystende reaktioner, når man ringer rundt i landet. Fængselsforbundets tillidsrepræsentant i Statsfængslet i Sønder Omme, Peter Kempf Petersen, lægger for eksempel ikke fingrene i mellem, når han karakterisere fængslets nye navn: ’Institution Omme Å’.

”Det navn kunne man lige så godt give til en børnehave. Der er jo ikke noget, som indikerer, at det er et fængsel,” siger han og fortsætter: ”Jeg fatter ikke en dyt af det her. Det er noget pædagogisk bavl. Det næste er vel, at vi skal gå rundt i lilla uniformer.”

Institution Enner Mark
I Statsfængslet Østjylland skal medarbejderne fremover vænne sig til at sige et helt nyt navn, når de løfter telefonrøret. Her droppes både ’stat’ og ’Østjylland’ til fordel for ’Enner Mark Fængsel’ eller ’Institution Enner Mark,’ alt efter om man taler om matriklen eller institutionen, som i dette tilfælde er det samme.

Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Carsten Aagaard synes, det er mærkeligt at skifte navnet: ”Der er jo ikke nogen, som aner, hvor Enner Mark er.” Han mener, at man bør bruge tiden på andet end skabe navneforvirring: ”Det er spild af penge.”

Ifølge Direktoratet for Kriminalforsorgen er det dog netop for at undgå forvirring at navnet ændres. Statsfængslet Østjylland ligger nemlig i Kriminalforsorgens område Midt- og Nordjylland.  Og det er for mange verdenshjørner på en gang, mener man.

Formentlig af samme årsag droppes navnet Statsfængslet på Nordfalster. Det nye fængsel skal i stedet hedde ’Storstrøm Fængsel’ eller ’Institution Storstrøm’.

Statsfængsler tilbage fra 1930
Historiker ved fængselsmuseet i Horsens Lea Herbers Poulsen oplyser, at ordet statsfængsel opstod i forbindelse med, at der blev vedtaget en ny straffelov i 1930. Her blev begrebet fængslet introduceret i Danmark. Tidligere brugte man ordet ’straffeanstalt’ i Horsens.

Hun er enig med Peter Kempf Petersen i, at Kriminalforsorgens nye navne i mindre grad signaler retsvæsen: ”Man kan sige, at det er mere institutionssammenhængen, som der lægges vægt på i de nye navne. Det er den samme udvikling, vi ser generelt i samfundet.”

Kriminalforsorgen ændrer i forbindelse med reorganiseringen også medarbejdernes titler. Eksempelvis hedder en arrestforvarer fremover ’enhedschef’ og en overvagtmester ’enhedsleder’.

Hvor man tidligere kunne være overvagtmester i Arresthuset i Svendborg, er man altså nu enhedsleder i Institution Odense Å, hvis man sætter det på spidsen.

Institution Københavns Fængsler
Alle er dog ikke skeptiske over for de nye navne. Tillidsrepræsentant i Københavns Fængsler David Jensen er lettet over, at man trods alt er nået frem til navnet ’Institution Københavns Fængsler’. For alternativet var værre, mener han.’Institution Vigerslev’ har nemlig også været i spil. Det ville have været en henvisning til Vigerslev Allé, hvor fængslet ligger.

”Det er retvisende at holde fast i København,” siger David Jensen.

Se alle nye navne her.

Af Søren Gregersen