Situationen på Herstedvester

Situationen på Herstedvester

Der har desværre i en længere periode været samarbejdsproblemer
på Anstalten ved Herstedvester.

Fængselsinspektør Lene Møller-Nielsen har nu meddelt, at hun vil
fratræde sin stilling, da hun ikke mener at kunne lede anstalten
under de givne omstændigheder.

Morgenavisen Jyllands-Posten har grebet denne mulighed for at
genoptage en artikelserie fra foråret 2007 omkring forholdene i
danske fængsler. Avisen hævder i en ny artikel, at lokalafdelingen
af Dansk Fængselsforbund skulle støtte eller styre en gruppe
negative medlemmer i en kamp mod inspektøren på Anstalten ved
Herstedvester.

Lokalafdelingen af Dansk Fængselsforbund har flere gange bedt
Jyllands-Posten fremlægge dokumentation for sin påstand, men det
afviser avisen. Tilsvarende har lokalafdelingen inviteret avisen
ind på fængslet til en åben drøftelse med både bestyrelse og
medarbejdere, men uden resultat.

Morgenavisen Jyllandsposten har lagt sig fast på sin opfattelse
af virkeligheden. Fakta, der ikke passer ind i avisens opfattelse,
er åbenbart uvæsentlige. I artiklen henviser Jyllands-Posten for
eksempel til en rapport fra konsulentfirmaet Ankerhus om forholdene
på en afdeling på Anstalten ved Herstedvester, uden at nævne en af
konsulentfirmaets centrale konklusioner. Nemlig, at der ikke er en
gruppe negativt styrende fængselsfunktionærer, der styrer de øvrige
medarbejdere. En konklusion, der er i direkte modstrid med
budskabet i Jyllands-Postens artikel.

Det har været åbenlyst for enhver, at samarbejdet på Anstalten
ved Herstedvester har været rigtig skidt gennem en periode. Det er
trist, når det fører til at nogen må forlade deres post. Men et
eller andet sted forekommer det for let at pege fingre og sige “det
er de andres skyld” når man må slippe en opgave.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand